Pels Drets Humans

Pels Drets Humans

  NoTòxicMenorca ha participat en l’encesa de Talaiots que es fa a tota Balears per tal de reivindicar la greu situació que es troben els refugiats. Aquesta iniciativa sota el nom de Torres, Talaies i Talaiots de la Mediterrània vol fer present Els Drets...