A DIOS ROGANDO…

A bona hora plouen figues

Davant la notícia de les obres de la canonada que servirà per portar aigua de la depuradora injectant-la a les turbines de la Central Tèrmica d’ENDESA, ens sona a propaganda la declaració d’intencions de contaminar menys.

Està clar que contaminarà menys en diòxid de nitrogen, perquè Europa li reclama i l’obliga, no perquè l’empresa estigui decidida a pensar i vetllar per la nostra salut. Han estat 10 anys contaminant-nos amb total impunitat. La política d’una empresa així és ferotge i freda.

Quina responsabilitat tenen?

En què ens compensen als menorquins els 10 anys de contaminació que ens han regalat?

Per altra part, el que hem de saber és que aquesta obra no davallarà el sofre, ni el CO₂, ni les nombroses partícules en suspensió que produeixen les emissions de la Central Tèrmica de Maó.

Ens manca que l’empresa ens expliqui què es farà amb l’aigua de retorn de la refrigeració (i no sobrant com diu el Diari Menorca, 6/12/2019), una aigua que haurà estat sotmesa a la desmineralització i al tractament amb clor.

Perquè si l’aigua ha de ser tan pura, serà tractada amb clor, i si retorna utilitzada per la Central, estarà contaminada de clorurs, nitrogen i fòsfor.

Segons hem consultat a l’expedient, l’empresa que gestiona la depuradora fa un informe inicial desfavorable perquè el projecte no és viable ni compatible amb les instal·lacions de la depuradora i adverteix posteriorment a Endesa que no s’han de superar els llindars de 100 mg/litre en el cas del nitrogen i 15 mg/litre en el cas del fòsfor. I la concentració de clorurs no superarà els 921mg/litre.

Ens demanem:
-quines seran les actuacions en cas de superació d’aquests nivells?

L’abocament a la mar serà paralitzat?
-hi ha mecanismes contemplats per al control de l’empresa en el compliment dels nivells establerts?

es responsabilitzarà Endesa de l’aigua si aquest passa els marges permesos o farà els ulls grossos com va fer l’empresa amb l’abocament d’aigua clorada al port de Maó durant uns anys superant en tones el que li permetien les autoritzacions?

-al llarg del camí de la canonada, hi ha 10 desaigües de manteniment i seguretat.

En cas d’accident, s’abocarà l’aigua tòxica a espais oberts?

Tots aquests despropòsits els trobem perquè porten 10 anys de retard en aplicar mesures contra la contaminació que l’Agència Europea de Medi Ambient marca.

Coneixent la política d’ENDESA, necessitem de l’Administració, la vigilància curosa de la salut pública dels ciutadans i dels ecosistemes.

Prou energies fòssils, renovables ja!
El sol i el vent són de tots.

NotòxicMenorca.