NoTòxic Menorca demana a Autoritat Portuaria que verifiqui si els vaixells i els creuers compleixen la legislació ambiental.

Dia 1 de gener va entrar en vigor la normativa internacional que obliga als vaixells a utilitzar els combustibles amb menys contingut de sofre.

Es tracta d´un dels contaminants que té més incidència en la salut humana i el medi ambient.

Fins el 2019 es podien fer servir combustibles amb un màxim de 3.5 % de sofre, però a partir de 1 de gener de 2020, el contingut màxim no pot superar el 0,5%. Pel que fa al Mediterrani, no hi ha possibilitat d’excepcions.

Es per açò que NotòxicMenorca sol·licita a AP Maó ,  l´organisme competents en aquesta matèria que verifiqui que els creuers i la resta de vaixells han començat a complir la normativa a partir d´aquest primer dia de 2020, exigint les certificacions que demostrin el canvi.

Que els creuers i vaixells compleixin amb aquesta normativa és especialment important en el cas de Menorca, que suporta, a més a més, la contaminació de la Central Tèrmica.

Recordem que els creuers tenen els motors encesos sempre per mantenir tot el seu sistema actiu i l´ús de combustible és enorme.

Autoritat Portuaria no ha ofert fins ara cap informació pública relativa a aquesta qüestió, de tan interès per a la població.

De fet , l opinió publica ni tan sols coneix si Ap està sol·licitant les certificacions que demostren el canvi de combustible a les companyies, com és la seva obligació.

Per açò, NotòxicMenorca sol·licita a Autoritat Portuària de Maó si realitza el requeriment de certificació de canvi de combustible als vaixells i creuers que romanen al Port de Maó.

 

NoTòxicMenorca