NoTòxicMenorca

volem energía neta

signar l'adhesió

  portada

  manifest

  participació

  accions legals

documentació

  publicacions

connectats

connectats

l cable elèctric submarí entre Mallorca i Menorca comença a funcionar. El 2016 un iot va seccionar el cable i, des de llavors, Menorca depenia de la central tèrmica de Maó.

signatures