El Consell Insular, el Govern Balear i l’Ajuntament de Maó aproven el conveni per a la millora de la qualitat de l’aire.

 

Pot semblar un nou pas cap al compromís d’aquestes administracions que tenen envers els ciutadans del Municipi de Maó, però creiem a la vegada, hauria de ser per tot l’entorn del llevant de Menorca.

Recordem que la contaminació de l’Aire, no entén de Municipis.

Diem, pot semblar, perquè un dels objectius que es presenta com a més emblemàtic és el de l’Estació mòbil de mesura de qualitat de l’aire instal·lada en terrenys del Consorci de Residus i Energia de Menorca.
El nou punt està situat a la zona Nord del port de Maó.

NoTòxicMenorca no compren com l’enclavament es fa en la zona Nord de Maó, quan tots sabem que els vents dominants són precisament del Nord i la contaminació va en direcció Sud

Ara ens volen fer creure que disposem de més control que abans, però no és així.
Volem recordar a tothom que aquest nou punt de control, no és altre que el que fa tres anys es va anul·lar en la carretera de Sant lluís Maó.
Substitueixen allò que s’endugueren

L’antic punt de Sant Lluís, estava situat a la vora de la via de més densitat de circulació de Menorca. El nou emplaçament de l’estació mòbil, estarà ben enfora del control a la mobilitat.

Tenim notícia d’una estació per a controlar aquesta important via de circulació i la seva contaminació? NO

L’antic punt de Sant lluís era una estació fixa i les seves dades han estat controlades per un llarg temps, per anys.

NoTòxicMenorca té seriosos dubtes de què una estació mòbil, sigui la correcta substitució d’una estació fixa.

Podran canviar la ubicació d’aquesta nova Estació segons les “necessitats” i amb això les lectures, que són importantíssimes tenir-les en el decurs d’un llarg temps?

Les dades de contaminació són necessàries en el decurs d’anys, no de temporades.

També cal recordar que l’estació fixa de Pous, és propietat de la mateixa empresa que contamina, Endesa.

NoTòxicMenorca es pregunta si aquesta estació publicarà les dades de PM 2,5 que són les més perilloses i ho fem, perquè el Govern Balear des de la seva Web, no publica les dades que s’obtenen des de l’estació de Pous (carretera de Ciutadella 3) de les partícules PM 2,5.que son molt contaminants.

Recordem que NoTòxicMenorca les publica a la seva web però les ha d’aconseguir des d’una plana web Suïssa.

NoTòxicMenorca únicament pot mostrar allò que visualment facilita aquesta web, però el que és més sospitós, és que en el fons de dades oficials aquestes de l’estació de Pous de Maó, no consten per a res.
Ens preguntem, perquè no es publiquen si s’obtenen?

Per a tot això i més, des de NoTòxicMenorca, seguirem fent feina.