L’evolució del negoci dels Creuers és un fenomen a escala mundial, i en els darrers anys creix a un ritme de més del 10%: més del que ho fa la Xina.

A la vegada, aquesta l’activitat, està en poques mans i concentrat en dues grans Empreses que són les que dominen pràcticament el 50% del negoci de tot el món.

Aquest negoci es desenvolupa en llocs molt concrets. Mes del 30% en el Carib i quasi un 20% en les costes del Mediterrani.
A la resta d’Europa no arriba al 15%, i el 35% restant, espargit de manera molt desigual per tot el món.

El negoci dels creuers és el bitlletat-ge que paguen els creueristes, però la concentració i el model de negoci que es practica, fa que sigui molt poc el que directament queda com a benefici per persona, i sembla que no arriba al 10%.

Això fa pensar que per arribar a rendibilitats òptimes, els creuers han de ser cada vegada de més gran capacitat, per acollir més i més persones.

És per això que el model de negoci requereix grans inversions per a construir vaixells amb més capacitat i que són més difícils de rendibilitzar i de gestionar.

El negoci dels creuers requereix grans instal·lacions portuàries al costat de Ciutats molt ben comunicades per via aèria, perquè són molts els creueristes que arriben de llocs llunyans.

 

El negoci del creuer requereix tres tipus de ciutat:
Les ciutats que són Port Base
Les ciutats de Visita
Les ciutats o punts singulars, que s’utilitzen com a fondeig.
Les Ciutats de Port Base són les que treuen la millor rendibilitat.

Molts creueristes arriben o marxen amb dos o tres dies de diferència a la Ciutat Base, i en aquest temps són consumidors d’hotel, restaurant, lloguer de cotxe, en definitiva fan un turisme “normal”.

Després en incorporar-se al vaixell, es converteixen en creueristes del Tot Inclòs de la Mar
Palma és un exemple de Port Base.

 

 

Menorca seria per als grans Creuers, una Ciutat de fondeig.

En el cas de Creuers de mitja o petita capacitat, seria una ciutat Visita.

En el cas dels Creuers que resten atracats 10-12 hores, aboquen una part del passatge de visita a la ciutat, i d’altres ho fan amb visites guiades.

Els primers són els que a Palma titllen de Turista de Gelats i de Records de 5 Euros.

Els que surten de visita guiada, pràcticament segueixen estant dins l’organització del Vaixell, segueixen en el Tot Inclòs de la Mar.

Bus de l’organització, espectacle organitzar, compra organitzada, etc. etc.

La proposta actual per Part de Ports de Balears és fer un pantalà i que els Vaixells quedin a l’exterior del Port fondejats.

Aquesta activitat és un Tot inclòs del Mar.
Tot, absolutament tot es farà sota l’organització del Vaixell.
No hi haurà turistes “independents”. No hi haurà pràcticament cap abocament econòmic a l’illa.
Per altra banda, els grans Creuers requeriran uns serveis e instal·lacions externes per a gestionar el seu producte.

De totes totes, La Mola no tec cap mena d’instal·lació, no disposa d’una via de comunicació que tingui capacitat per Autobusos de mitjana mida.

Per altra banda, tenim un risc directe pel que fa a la contaminació.
Les directives Europees des del primer de Gener del 2020 obliga a l’Autoritat Portuària fiscalitzar el tipus de combustible que empren els vaixells que atraquen a Port.

A més tots els vaixells que estan atracats més de 4 hores, han de canviar el tipus de combustible a un tipus menys contaminant.
No serà així pels vaixells fondejats.

Per tant, els que quedin fora Port, podran seguir vomitant els contaminants que aboquen normalment durant les travessies a mar oberta.

A més, els creuers que quedin fora Port, necessitaran embarcacions auxiliars per traslladar a tots els creueristes que vulguin visitar l’illa. (més contaminació)

Una vegada a l’illa hauran de disposar d’autobusos per a fer el Tour pactat. (més contaminació)

Una triple contaminació sense impostos, per què per no pagar, no pagaran atracament, no pagaran Impost d’Estades Turístiques, per no pagar no pagaran emissions contaminants, per no pagar, el que paguin ho faran en un Paradís Fiscal.

Hem vist mai un Gran Creuer que navegui amb bandera Espanyola?

En tot cas, si paguen alguna cosa, ho faran a Puertos del Estado.
Tot, directe a Madrid?

NoTòxicMenorca