És el moment de fer sentir la teva veu.

 

NoTòxicMenorca des de la seva web, posa a la disposició de tothom la documentació necessària, per aportar al·legacions al nou Pla Territorial Insular presentat pel Consell de Menorca i que ara està en període d’al·legacions.

 

NoTòxicMenorca ha triat els articles que ens poden afectar més en matèria de contaminació, però també n’hi ha d’altres, com ara el turístic, el d’ocupació i dedicació de la terra a activitats impròpies de la seva qualificació o el de preservar la natura, que són de màxima importància.

 

Aquest PTI obre o tanca portes al present i al futur de Menorca. Una normativa com aquesta serà condicionant perquè la contaminació augmenti o bé s’estabilitzi, però si el que ara se’ns proposa és consumir més, produir més, aconseguir més, haurem permès un desgavell.

 

Aquest PTI que podria entrar funcionament dins el 2022, serà vàlid com a mínim, fins al 2040, ja que el del 2003 pràcticament haurà estat en vigència 19 anys.

 

No ens tornaran a escoltar fins d’aquí a 20 anys en aquestes matèries, que són moltes.
Les decisions que ara prenguin els polítics i tècnics, amb el vistiplau d’Ajuntaments, Empresaris, Organitzacions, Col·legits Professionals i un llarg etc. ara se’ns pregunta a la Ciutadania.

 

Ara hem de fer sentir la nostra veu, i la manera de fer-ho, és per mitjà de les al·legacions.
Fem una crida a la participació.

 

 

NoTòxicMenorca ho està fent de manera transversal.

Proposem al·legacions fins a 24 Articles del PTI, i ho podràs fer en tots, o en cada un dels punts proposats, de tal manera que no caldrà estar-hi d’acord amb tots, si hi participes.

 

Pots delegar amb nosaltres la teva representació, o bé fer tu mateix les gestions.

Aquesta iniciativa no és per criticar o desvirtuar el nou PTI, és per a millorar tot allò que creiem és millorable per tal que els qui ara signen aquest Document, puguin saber de primera mà, el que pensa la ciutadania de Menorca.

Proposem a tots una petita dedicació de temps per a fer sentir la vostra veu. Fem-nos sentir

 

 

 

ves a la plana per al-legar