NoTòxic Menorca

volem energía neta

  portada

  manifest

  participació

  accions legals

documentació

  publicacions

Manifest

No Tòxic Menorca

 

Presentació del col.lectiu NoTòxic Menorca

Volem donar a conèixer a les nostres Institucions, i en primer lloc a la Presidència i Consellers del nostre Consell Insular, la iniciativa ciutadana i popular que creix amb el nom de NoTòxicMenorca.

Aquest moviment neix atès l´interès que la ciutadania té per la seva salut i pels processos de contaminació que tenim tan a prop, sobretot a Maó; per la necessitat immediata del compliment de les directives Europees de medi ambient i per la necessitat urgent d´un canvi de model energètic.

El col.lectiu NoTòxicMenorca neix de forma espontànea, com a portaveu dels neguits i la falta d´informació sobre aquestes matèries.

NoTòxicMenorca vol que les institucions defensin la salut dels ciutadans per sobre dels interessos econòmics. Vol que totes les passes a fer en referència a la Central de Gesa-Endesa siguin en la direcció de tancament.

Som ben conscients de l´esclavatge que tenim de l´energia tal i com la patim avui. Una energia en mans d´uns pocs amb interessos econòmics que passen per sobre de la salut de la ciutadania, de la cura del medi ambient i de la necessitat bàsica d´accés a l´energia per tenir una vida digne.

Aquest model energètic és nociu i ens està matant.

Què volem des del nostre col.lectiu?

-Necessitem i volem uns governants que vetllin per la salut dels ciutadans i prioritzin açò per sobre de qualsevol altre interès.

-Volem que l´energia que utilitzem provengui d´energia neta i renovable i que això no sigui a costa de malmetre el nostre territori.

-Volem que els futurs projectes de Renovables es facin sobre la base de no afavorir les grans instal.lacions, perquè la dependència de les grans empreses serà la mateixa que patim ara.

-Volem que les institucions i els seus mitjans facin normes que siguin en favor de les instal.lacions particulars, d´autoconsum, garantint a les petites empreses una producció per al propi aprofitament. I que el sobrant d´energia es pugui abocar a una xarxa de proximitat que hauria de ser de caràcter municipal, és a dir, que la distribució i la mitjana de producció es facin com a serveis bàsics que els ajuntaments han de gestionar.

El sol i el vent son de tots.

Un camí serà en favor de la ciutadanía i l´altre en favor de les grans empreses.

Nosaltres el camí ja l´hem triat.


Col.lectiu ciutadà NoTòxicMenorca

castellà

angles

francès

italià

signar adhesió