El Consell Insular de Menorca, ens ha fet arribar, la informació que NoTòxicMenorca va sol·licitar, per tal d’aconseguir dades de la qualitat de l’aire a Menorca i més especialment a la zona de Llevant de l’Illa.

Mes de dos mesos després, El Consell Insular de Menorca respon, que trobarem informació com a mínim en tres planes web oficials.
La primera és https://atmosfera.caib.es
Ha estat impossible accedir en aquesta plana.

L’adreça correcta és:  AQUÍ

Dins la plana web en referència a la qualitat de l’aire a Balears ens dirigeix cap a unes Estadístiques anuals.
Amb molta sorpresa trobem que la informació més recent, és del Juny 2019. (avui és dia 17/11/19)

De l’Estació de Ciutadella, i hi ha informació fins a Setembre de 2019 (avui és dia 17/11/19)

Finalment i de forma casual, trobem la possibilitat d’accedir a dades, dins Portal de Dades Obertes, del Govern Balear:  AQUÍ

Malauradament les dades es publiquen en format estadístic al mes següent.

Hem seguit rebuscant per la web i hem trobat finalment la plana que ens aporta més informació:  AQUÍ

Des d’aquesta ens permet accedir a un altre que ens dóna dades en temps real:  AQUÍ

Trobem una altra plana, en l’àmbit Europeu, amb dades en temps real:
Dins el mapa d’Europa hi ha tres estacions a Menorca. Ciutadella, Maó i la Mola.

En resum, l’estació de Ciutadella que pertany al Govern Balear obté dades sobre la qualitat de l’aire.

Amb sorpresa, la qualitat de l’aire a Ciutadella és pitjor en alguns registres, que la de Maó, segons les dades publicades.
L’altra estació amb dades en temps real, és la de Maó, situada en el Km. 1 de la carretera de Maó-Ciutadella, però que és propietat d’Endesa.

L’estació que està situada en la Mola, és una estació de Aemet que està dedicada a l’observació de la composició química de l’atmosfera a escala regional, lluny de fonts contaminants. (paràmetres diferents)

Seguidament hem sol·licitat al Govern Balear que NoTòxicMenorca, sigui inclòs dins el llistat de les persones o associacions que han de rebre avisos en cas d’emergència per contaminació de l’aire.

Prenem la responsabilitat de publicar avisos, en cas de contaminació de l’aire a Menorca.

Seguim reivindicant que no volem Estacions de control que pertanyin a les Empreses que contaminen.
Seguim reivindicant que volem que es controlin més paràmetres, com les partícules PM 2,5

NoTòxicMenorca